Siste nytt

Vinteren nærmer seg også i Småskjæret båthavn.

Vinteren nærmer seg også i Småskjæret båthavn.

Høsten og vinteren står for døren og med det fare for dårlig vær.
Med dårlige fortøyninger kan dette lett medføre alvorlig skade på både båter og bryggeanlegg.

Det er mange som har alt i orden, men dessverre er det en del som slurver og ikke tar vinterfortøyningen alvorlig.

Kortversjon:
• Stramme fortøyninger, slik at båten ikke flytter på seg inne i båsen, og skaper rykk i tauene.
• Strekkavlastere på alle tau.
• Minimum 6 tau pr båt, muligens mer etter båtens form.
4 brest (en kort tamp mot hver av utriggerne) i baug og akter og 2 spring langs skutesidene.
• Tilstrekkelig med fendere på alle sider av båten.

http://www.batmagasinet.no/artikkel/slik-fort%C3%B8yer-du-sikkert

Vi minner også om at landstrømkabel skal være av godkjent type og uten skjøter mellom kontakt i strømpullert og båt.
Ikke godkjente kabler vil bli frakoblet for å hindre krypstrømmer og skade på andre båter.

http://www.sbhavn.no/index.php/info-fra-styret/14-instruks-for-tilknytning-til-landstrom

Dette gjelder ikke alle, men se etter at det ikke gjelder deg.

Nb!
Det er som alltid andelshaver som er fullt ut ansvarlig for sin andel og bås.
Ansvaret kan ikke overlates til andelshavers leietager, jfr. vedtekter.

Info:
Vannet blir stengt medio november hvis ikke frosten kommer før.

Med vennlig hilsen
Styret ved Havnesjefen

havnesjef@sbhavn.no

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *